Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Kombinácia sólových huslí a violončela nie je v hudobnej literatúre veľmi frekventovaná. Veľká väčšina týchto diel vznikla v 20. storočí. Napriek neveľkému počtu skladieb ujali sa jej z času na čas aj veľkí majstri ako napríklad Maurice Ravel. Sonáta z roku 1922 je typická pre jeho neskorý štýl. Je plná virtuózneho hrania, divokých rytmov a kontrastov. Halvorsenova Passacaglia zase pracuje s témou G. F. Händela v brilantných a efektných variáciách.

Program:

Joseph Haydn: Duo D dur pre husle a violončelo

Maurice Ravel: Sonáta pre husle a violončel

J.S. Bach: Adagio a Sarabande d mol pre husle sólo

Sebestian Themessl: Tenga

Johan Halvorsen: Passacaglia pre husle a violončelo

Účinkujúci
Dominika Falger (A) husle
Eugen Prochác (SK) violončelo