Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Joseph Haydn: „Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži“ op. 51 (Hob. III: 50 – 56)

Balduin Sulzer: „Milovať veci nebeské“

Dvanásť miniatúr pre soprán a štyri sláčikové nástroje v odlišnom obsadení podľa textov od Rose Ausländer, Elisabeth Brandstätter a Friederike Mayröcker

Účinkujú (všetky sólistky sú členkami Bruckner Orchester Linz)              

Vera Kral (1. husle), Elisabeth Eber (2. husle), Ulrike Landsmann (viola), Vera Dickbauer (violončelo), Anna Maria Pammer (soprán)

 

Vychádzajúc z diela Josepha Haydna „Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži“ vo verzii pre sláčikové kvarteto skomponoval Balduin Sulzer vokálnu komornú hudbu v rôznom obsadení. Opiera sa pritom o základné obsahy jednotlivých častí a v nadväznosti na to si vyberá texty Rose Ausländer ako aj rakúskych lyričiek Elisabeth Brandstätter a Friederike Mayröcker.

Podujatie slúži aj ako ocenenie pre Balduin Sulzera, ktorého rodičia pochádzajú zo Slovenska.

Pán Sulzer bude na koncerte osobne prítomný.