Počas podujatí zhotovujeme fotografie a videozáznamy na dokumentačné účely a účely poskytovania informácií o činnosti kultúrneho fóra. Výber môže byť uverejnený na webstránke, v sociálnych a printových médiách kultúrneho fóra, resp. v niektorých prípadoch aj rakúskeho ministerstva zahraničných vecí. Tieto údaje spracúvame s Vaším súhlasom, resp. v oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. a f GDPR). Ak nesúhlasíte so spracúvaním obrazovej dokumentácie, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali pred podujatím. Proti použitiu Vašich údajov môžete namietať aj dodatočne.

Vážené dámy, vážení páni!

Ďakujeme, že ste s nami a zaujímate sa o naše aktivity. V súvislosti s novým nariadením Európskej únie o Ochrane osobných údajov sme povinní vás informovať o tom, ako chránime vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Vaše slobodné rozhodnutie odovzdať nám vaše osobné údaje si vážime a zodpovedne pristupujeme k ich ochrane.

Vaše osobné údaje používame hlavne pri zasielaní  newslettrov a pozvánok na naše podujatia. Veríme, že ako náš sympatizant sa zaujímate o naše aktivity. Preto ak chcete tieto informácie naďalej dostávať, nemusíte robiť vôbec nič. Udeľujete tým súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov za účelom informovania o novinkách.

Pokiaľ by ste si želali vaše osobné údaje z našej databázy odstrániť, urobte tak e-mailom s textom NESÚHLASÍM na: barbora.putiskova@bmeia.gv.at
V tom prípade vás z našej databázy vymažeme a vy už od nás nebudete dostávať žiadne pozvánky.

Ďakujeme a prajeme vám pekný deň.

Tím Rakúskeho kultúrneho fóra Bratislava