Používame len nevyhnuté súbory cookies

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ako  napríklad vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v Rakúske kultúrne fórum Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) odo dňa 25.5.2018 zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) .

Počas podujatí zhotovujeme fotografie a videozáznamy na dokumentačné účely a účely poskytovania informácií o činnosti kultúrneho fóra. Výber môže byť uverejnený na webstránke, v sociálnych a printových médiách kultúrneho fóra, resp. v niektorých prípadoch aj rakúskeho ministerstva zahraničných vecí. Tieto údaje spracúvame s Vaším súhlasom, resp. v oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. a f GDPR). Ak nesúhlasíte so spracúvaním obrazovej dokumentácie, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali pred podujatím. Proti použitiu Vašich údajov môžete namietať aj dodatočne.

Vážené dámy, vážení páni!

Ďakujeme, že ste s nami a zaujímate sa o naše aktivity. V súvislosti s novým nariadením Európskej únie o Ochrane osobných údajov sme povinní vás informovať o tom, ako chránime vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Vaše slobodné rozhodnutie odovzdať nám vaše osobné údaje si vážime a zodpovedne pristupujeme k ich ochrane.

Vaše osobné údaje používame hlavne pri zasielaní  newslettrov a pozvánok na naše podujatia. Veríme, že ako náš sympatizant sa zaujímate o naše aktivity. Preto ak chcete tieto informácie naďalej dostávať, nemusíte robiť vôbec nič. Udeľujete tým súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov za účelom informovania o novinkách.

Pokiaľ by ste si želali vaše osobné údaje z našej databázy odstrániť, urobte tak e-mailom s textom NESÚHLASÍM na: barbora.putiskova@bmeia.gv.at
V tom prípade vás z našej databázy vymažeme a vy už od nás nebudete dostávať žiadne pozvánky.

Ďakujeme a prajeme vám pekný deň.

Tím Rakúskeho kultúrneho fóra Bratislava