Vzdelávanie

Na stránkach Rakúskeho kultúrneho fóra môžete nájsť množstvo užitočných odkazov na inštitúcie a organizácie, ktoré sa venujú výučbe nemeckého jazyka, kultúre a histórii Rakúska. V databáze odkazov sú uvedené inštitúcie pôsobiace v Rakúsku ako aj na Slovensku.

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

ŠTÚDIUM A VÝSKUM

RAKÚSKE KNIŽNICE