Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

ALEA–Ensemble ponúka strhujúce koncerty pre množstvo príležitostí – od baroka, klasiky, romantizmu, klasickej moderny až do 20./21. storočia, aj s vplyvmi džezu, rocku, popu a world music. Zoskupenie bolo založené v 1988 Gerhardom Präsentom (skladateľ, dirigent) a jeho manželkou Sigrid Präsent (husle), aby priblížili k zainteresovanému publiku zaujímavo premyslené kombinácie z tradičného (často rakúskeho) a súčasného repertoáru – bez štylistických výhrad a s vysokými nárokmi na kvalitu.

Program:

A. Mozart / G. Präsent: Trio G-Dur (podľa Duo KV 423), doplnil a spracoval G. Präsent

Franz Schubert / G. Präsent: Trio B-Dur D 471, upravil G. Präsent

Ingmar Jenner: Miniatúry

Gerhard Präsent: Tres Dados pre sláčikové trio

Wolfram Wagner: Variácie pre sláčikové trio

Účinkujúci
Sigrid Präsent husle
Igmar Jenner husle
Tobias Stosiek violončelo
Gerhard Präsent moderátor