O NÁS

Rakúske kultúrne fórum je aktívne nielen v Bratislave, kde máme naše vlastné priestory na spoločenské podujatia, ale v podstate na celom Slovensku. Organizujeme a spolupodieľame sa na rôznych umeleckých a vedeckých podujatiach, ako sú literárne čítania, výstavy, koncerty, divadelné, filmové a hudobné festivaly, prednášky, workshopy a vedecké sympózia. Podporujeme rakúsku účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti kultúry na Slovensku. Usilujeme sa o zintenzívnenie dobrých susedských vzťahov v európskom kontexte a pokúšame sa o výmenu medzi rakúskymi a slovenskými umelcami, s cieľom uľahčiť dialóg medzi vedcami a osobnosťami z občianskej spoločnosti, a v konečnom dôsledku kontaktov medzi občanmi oboch krajín.

Rakúske kultúrne fórum je kultúrnym oddelením

Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave.

Rakúske veľvyslanectvo

POSLANIE, AKTIVITY A CIELE

NÁŠ TÍM

SANDRA DIEPENSEIFEN

RIADITEĽKA

pressburg-kf@bmeia.gv.at

+421 2 5930 1500

MARCELA MOKRÁŇOVÁ

REFERENTKA

marcela.mokranova@bmeia.gv.at

+421 2 5930 1533      +421 945 431 474

Mgr. KATARÍNA LESNÁ

PR A MARKETING

katarina.lesna@bmeia.gv.at

+421 2 5930 1549      +421 945 431 481

BARBORA PUTIŠKOVÁ

RECEPČNÁ

barbora.putiskova@bmeia.gv.at

+421 2 5930 1535      +412 945 431 480

TIBOR FERDIČ

TECHNIK

tibor.ferdic@bmeia.gv.at

+421 2 5930 1514      +421 945 431 475

Náš tím pre vás pripravuje pravidelnú dávku kultúry

PROGRAM PODUJATÍ

NEWSLETTER

Mesačný prehľad podujatí konajúcich sa v Rakúskom kultúrnom fóre,

TAK ABY STE NIČ NEZMEŠKALI!