Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
Farba sa musí stať materiálom.
Roland Goeschl (1932 – 2016)
Vernisáž: 24. jún 2021, 18.00
Trvanie výstavy: do 27. augusta 2021
Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Roland Goeschl 1932 Salzburg – 2016 Viedeň
Po absolvovaní Salzburskej letnej akadémie v roku 1954 u Giacoma Manzù študoval Roland Goeschl v rokoch 1956-60 sochárstvo na Viedenskej akadémii výtvarného umenia u Fritza Wotrubu. V roku 1961 sa zúčastnil sochárskeho sympózia v Berlíne, 1962 mal prvú samostatnú výstavu vo viedenskej Galérii Würthle. Jeho vývoj v 60. rokoch minulého storočia ovplyvnili študijné pobyty v Berlíne, Londýne a Paríži. V rokoch 1963-66 pôsobil ako asistent Fritza Wotrubu na Viedenskej akadémii. Od roku 1962 bol členom Viedenskej secesie. V rokoch 1964 a 1968 zastupoval Rakúsko na výstave Dokumenta III a IV v Kasseli, v roku 1968 (spoločne s Josefom Miklom) na Bienále v Benátkach. V roku 1972 prevzal profesúru na Inštitúte kresby a maľby Technickej univerzity Viedeň.
V začiatkoch svojej umeleckej dráhy vytváral Goeschl menšie bronzové plastiky vychádzajúce z ľudskej postavy. Na rozdiel od Wotrubu popieral akúkoľvek kubistickú pravidelnosť v prospech okrúhleho jazyka tvarov, pripomínajúceho organickú hmotu. Od roku 1963 tvoril prevažne veľkoformátové abstraktné geometrické útvary, pri ktorých experimentoval s najrozličnejšími materiálmi. Signifikantným prvkom jeho diela sa stali červená, modrá a žltá farba. Rozšírenie plastiky o farbu („Farba sa musí stať materiálom,“ Roland Goeschl) dodáva konštruktivizmu založenému na rýdzo základných formách pestrú rozmanitosť. Forma a farba vytvárajú v jeho dielach jednotu a vstupujú do nevyhnutného vzájomného spojenia. Vďaka jemne posunutej choreografii opakovania rovnakých základných tvarov, ktorá je prísne podriadená geometrickým princípom, sa zdajú byť objekty v neustálom pohybe.
Goeschlovo sochárske dielo dopĺňajú kresby, lepty, sieťotlače a koláže. Pôsobil aj ako urbanista, dizajnér fasád a tvorca krátkych filmov.

Foto (c): Roland Goeschl: Bez názvu, 1984, lakované drevo, signované; 42 x 40 x 40 cm; courtesy zs art galerie