Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

AVANTGARDE OF CONSCIOUSNESS

Elisabeth Sula

Vernisáž: 11. jún 2021, 18.00

Trvanie výstavy: do 8. augusta 2021

Senica, Zahorská galéria Jána Mudrocha

„Buďte sami sebe priateľom, milujte seba, dôverujte si“ – oznamuje úvodné dielo tejto novej rozsiahlej prezentácie Avantgardy vedomia rakúskej umelkyne Elisabeth Sula. Dôvera v seba samého ako voľba aktívneho života je prevládajúcou témou v jej tvorbe, myšlienkou, ktorá sa odráža v jej obrazoch, ktoré túto mantru rozširujú a reflektujú rôznymi doslovnými i figuratívnymi spôsobmi. Ak sa koncept zdá byť klamlivo jednoduchý, príjemne ho komplikujú diela, ako napríklad svetelná abstrakcia v inej miestnosti, ktorá hovorí „Neverte všetkému, čo si myslíte, užívajte si život.“ Napokon, nemáme dôverovať sami sebe?

 

Sula pripomína, že dôvera, najmä ako prostriedok na uvedomenie si seba samého, je prebiehajúci akt vedomej práce. Vo svojich najnovších dielach ponúka potrebu akejsi modifikácie modernej mysle, zbavenia sa starej kože a vnímaných obmedzení. V cykle Rising / Stúpanie dodávajú husté lineárne ťahy dielam vibračnú energiu a vyvolávajú pocit pohľadu z okna cez lamelové žalúzie na pulzujúci svet oplývajúci možnosťami. Názov cyklu naráža na limity nášho vnímania reality spôsené starými ranami a traumami, i na potrebu vystúpiť a zbaviť sa obáv a rámcov, ktoré potlačujú našu schopnosť rastu a zmien. Cyklus Choose / Vyberám … hovorí o podobnom odmietaní strachu a uprednostňovaní sebapoznania, pričom každá práca podrobne popisuje inú výzvu na psychické pôsobenie.

 

Svojím vedomým a prevratným umiestnením diela „Vyberám si dôstojnosť“ z tohto cyklu – v kaplnke, presne na mieste, kde obvykle visí kríž – oslovuje Sula aj ďalšiu vrstvu podmieňovania, s ktorou treba zápasiť: zníženie významu ženy prevažne v patriarchálnych svetových náboženstvách, ktoré riadili našu spoločnosť po stáročia. Krvavočervené pozadie obrazu predstavuje súhlas s úlohou žien – životodarkýň, ale zároveň hanbu a degradáciu, ktorej boli historicky vystavené. Na oboch stranách tohto oltára ženskosti je výber sochárskych diel z cyklu Ženskosť je naša liečivá sila. Ich jemné krivky naznačujú určitú ženskú kvalitu, napriek tomu pripomínajú aj zásadnejší druh formy života – jednobunkový organizmus, spájajúci pojem ženskej dôstojnosti so samotnými počiatkami života na zemi. Rovnako by sa dali čítať ako súbor starodávnych rún alebo symbolov, ktorých čitateľnosť závisí od toho ako hlboko sa dostanú do prvotného stavu bytia.

 

Vystavené diela a ich rozsah od úplne abstraktných až po vysoko figuratívne vnímame ako formovanie jedného kontinua, kde na jednom konci hyperrealistické maľované fotografie kvetov ustupujú organickým formám v dynamickom tanci rastu a regenerácie, čo zas ustupuje emotívnym záberom čistej farby a textúry. Zmysel pre formálnu a estetickú rovnováhu v týchto dielach stojí v priamom protiklade k nerovnováhe, ktorú naznačuje Sula, je výsledkom potlačenia ženských vlastností rovnako u žien i u mužov, medzi ktoré patrí empatia a súcit. Sulovej hýriace farby čerpané z východnej, najmä indickej palety sa stávajú symbolom bohato nasýteného sveta ležiaceho za hranicami nášho súčasného videnia – prirodzeného poriadku, ktorý bol vždy v pozadí, ale bol potlačený. Medzitým sa dovnútra a von vinie text z vystavených diel, frázy menej príkazujú ako koany, sú pozvánkou umelcovi na účasť na tejto ceste osobného a spoločenského zúčtovania, z ktorej by mohla vzniknúť nová avantgarda vedomia.