Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
Kolísanie na pomedzí
Vystavujúce umelkyne: Isidora Krstić (Rakúsko), Rita Koszorús (Slovensko), Romy Yedidia (Holandsko/Izrael), Mayra Sérgio (Holandsko/Brazília)
Trvanie výstavy: 25. jún – 31. december 2021
Linky na online výstavu: kolisanie.online a swaying.online v anglickom a slovenskom jazyku
Kolektívna výstava Kolísanie na pomedzí predstavuje štyri perspektívne umelkyne na začiatku umeleckej kariéry – Ritu Koszorús, Isidoru Krstić, Romy Yedidiu a Mayru Sérgio. Všetky zmienené umelkyne sa vo svojej tvorbe zaoberajú témou kultúrneho prekladu, procesom zmeny a adaptácie, no taktiež napätím, ktoré vzniká pohybom medzi viacerými identitami a komunitami.
Isidora Krstic, nar. 1987 v Belehrade, žije a pracuje od roku 2012 vo Viedni. Absolvovala štúdium maľby na Fakulte výtvarného umenia v Belehrade (2005-2011) a magisterské štúdium Art & Science na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni (2012-2016). Od roku 2008 vystavuje po celej Európe, o.i. v Istanbule, Amsterdame, Bruseli, Bazileji, Berlíne, Budapešti a viackrát vo Viedni, Taliansku a Českej republike. Je spoluzakladateľka U10 Art Space v Belehrade.