Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

17. september, štvrtok, 18.00
Trnava, Galéria Jána Koniarka v Trnave

Vernisáž výstavy
Antroporary
Umelci: Lőrinc Borsos (HU), Radek Brousil (CZ), Bogomir Doringer (SRB), Sári Ember (HU), Barbora Fastrová (CZ), Anna Hulačová (CZ), Adam Csoka Keller (SK), Šárka Koudelová (CZ), Vojtěch Kovařík (CZ), Pavla Malinová (CZ), Kristián Németh (SK), Adam Šakový (SK), Titania Seidl (AT), Lukas Thaler (AT), Boris Sirka (SK)
Kurtor: Michal Stolárik

Trvanie výstavy: do 13. decembra 2020

Výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v slovenskom a medzinárodnom prostredí. Fokus na figuráciu a telesnosť vychádza z atmosféry v aktuálnej self-oriented spoločnosti, na ktorú priamo vplýva politický systém, spoločenský tlak, sociálne siete či novodobé influencerstvá. Kurátorský projekt sa venuje novým formám výtvarného jazyka v súčasnom figurálnom umení. Telesnosť vníma ako politický akt, vystavené diela rozvíjajú otázky zobrazovania, skrývania, dešifrovania a skúmania vlastnej identity a úloh jedinca v súčasnej spoločnosti. Od symbolického zobrazovania a banálnych tém prechádza k otázkam márnivosti či dôsledkom negatívneho pôsobenia ľudstva na environment.