Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Klavírny recitál

Lukas Sternath

Lukas Sternath sa narodil v roku 2001 vo Viedni.  V rokoch 2013 až 2019 bol žiakom prof. Almy Sauer, najskôr v rámci programu pre nadané deti a následne v prípravnom ročníku na Hudobnej univerzite vo Viedni, kde v októbri 2019 nastúpil na bakalárske štúdium v odbore hra na klavíri, koncertné zameranie u prof. Anny Malikovej. Majstrovské kurzy u Ingolfa Wundera, Vladimira Kharina a Margit Fussi a súkromné hodiny u Tilla Fellnera a Eliasa Meiriho. Množstvo koncertných vystúpení v Rakúsku aj v zahraničí (Berlín, Londýn, Hong Kong, Bratislava, Sereď). V máji 2019 debutoval s dolnorakúskym Tonkünstler-Orchester vo Veľkej sále Festspielhausu v St. Pölten. Súťaže: 1. cena na medzinárodnej klavírnej súťaži “Classic on Danube” vo Viedni (2019) a postup na medzinárodnú klavírnu súťaž na Malte 2021, 1. cena na Medzinárodnej klavírnej súťaži pre deti a mládež vo Viedni (2019), viacero víťazstiev na súťaži prima la musica (2014 & 2016)

Program: Domenico Scarlatti, Franz Liszt, Arnold Schönberg, Alexander Skriabin, Sergej Rachmaninov, Ludwig van Beethoven

Na koncert je potrebné prihlásiť sa: barbora.putiskova@bmeia.gv.at

Foto (c) Wolfgang Franz