Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Jánošík (1921, réžia: Jaroslav Siakeľ) v sprievode živej klavírnej hudby

Gerhard Gruber (klavír) 

Úvodné slovo: Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu

Prvý slovenský celovečerný film vytvoril v roku 1921 americký filmový tím zložený zo slovenských prisťahovalcov. Nie je  to určite náhoda, že Juraj Jánošík vstúpil ako prvý slovenský filmový hrdina do histórie kinematografie, poznačený osudom mýtického hrdinu, na ktorého sa odvoláva národné povedomie. Jánošík žil v rokoch 1688 až 1713. Stane sa z neho zbojník, ktorý ako ušľachtilý lupič Robin Hood alebo kapitán Grasl porazí nepriateľov, a stáva sa tak symbolom odporu utláčaných roľníkov voči maďarským feudálom. To je materiál, z ktorého vznikajú ľudové balady. Záver však obsahuje zárodok skutočnej sociálnej drámy.

Nemým filmom na klavíri sprevádza Gerhard Gruber (nar. 1951), ktorý je už viac ako 29 rokov aktívny po celom svete ako profesionálny klavirista nemých filmov. Jeho prístup k nemému filmu je improvizáciou, ktorú vidí ako priamy a vždy nový dialóg s dianím na plátne. Necháva sa rád opakovane zvábiť filmom a toto zvádzanie odovzdáva ďalej publiku.

Večer nemého filmu v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Vstup voľný!