Loading Udalosti

Koncert v rámci Hudobných dní Bruna Waltera

Aron Quartett založili v roku 1998 štyria viedenskí hudobníci Ludwig Müller, Barna Kobori, Georg Hamann a Christophe Pantillon. Jeho umeleckú smerovanie ovplyvnili členovia súboru Alban Berg Quartett, ako aj Ernst Kovacic a Heinrich Schiff. Ďalšími vplyvnými impulzmi v ich hudobnej kariére boli Isaac Stern, Maxa Rostal, William Primrose, Mischa Maisky, Ralph Kirschbaum a Sandor Végh. Zámer kvarteta venovať sa popri klasickej literatúre pre sláčikové kvarteto aj dielam Druhej Viedenskej školy ich viedol ešte v roku založenia k vytvoreniu samostatného cyklu v rámci rezidenčného pobytu v Centre Arnolda Schönberga vo Viedni.

Program:

Hans Gal: Klavírne kvarteto (klavír pre ľavú ruku)

Gerhard Deiss: Druhé sláčikové kvarteto

Bruno Walter: Klavírne kvarteto

Johannes Brahms: Klavírne kvinteto

Zoznam účinkujúcich

Aron Quartett
Gottlieb Wallisch klavír