Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

V tvorbe maliarok Oľgy Paštékovej a Elisabeth Wedenig sa neustále objavujú zvieratá, predovšetkým motív vtákov, či vlkov. Zvieratá vystupujú v dejinách európskeho umenia po stáročia ako nositelia osobitej symboliky, personifikácie určitých vlastností, či ako objekty vedeckého záujmu o exaktné zachytenie ich podoby. Paštéková a Wedenig ich však vnímajú mimo taxonomických tabuliek, ako bytosti rovnocenné s ľuďským náprotivkom na obraze. Inšpirujú ich k prístupu odmietajúcemu antropocentrickú hierarchiu vecí. Citlivo vnímajú neustále pohyby na váhach prírodnej rovnováhy, v chaose dnešného fragmentovaného bytia, kedy sa v klietke môžeme ocitnúť všetci.
Miroslava Urbanová, kurátorka

Účinkujúci
Elisabeth Wedenig (A)
Oľga Paštéková (SK)