Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Saxophobia Bratislava 2017 je výnimočný medzinárodný projekt majstrovských kurzov pre žiakov základných, stredných a vysokých umeleckých škôl zameraných na hru na saxofóne.

Na projekte SAXOPHOBIA BRATISLAVA 2017 potvrdili účasť najuznávanejší pedagógovia klasickej hry na saxofóne zo štyroch krajín: Phillippe Portejoie z Francúzska, Ryszard Żołędziewski z Poľska, Lev Pupis zo Slovinska, Alexander Stepanov zo Slovenska a Oto Vrhovnik z Rakúska.
Na koncerte v Rakúskom kultúrnom fóre sa predstavia medzinárodní pedagógovia, ktorí budú v dňoch 24. až 26. februára viesť majstrovské kurzy Saxophobia Bratislava 2017.

Účinkujúci
Oto Vrhovnik (A)
Philippe Portejoie (FR)
Ryszard Zoedziewski (PL)
Lev Pupis (SL)
Ladislav Fanczowitz klavírny sprievod