Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prezentácia a diskusia

Mágia levitácie (Vanessa Mazanik, Daniel Mazanik, Begi Guggenheim)

or the mutual pattern (off) each other (Vanessa Mazanik)

Šiškový koberec (Christian Eisenberger)

 

Vanessa Mazanik, Daniel Mazanik, Begi Guggenheim a Christian Eisenberger predstavia svoje diela Mágia levitácie, or the mutual pattern (off) each other a Šiškový koberec, ktoré sú prezentované od 24. januára do 29. februára 2024 na výstave Umenie! Kreativita v časoch umelej inteligencie? v Rakúskom kultúrnom fóre Bratislava. Prezentácia sa uskutoční v anglickom jazyku.

 

Mágia levitácie  

Vanessa Mazanik, Daniel Mazanik a Begi Guggenheim pochádzajú z prostredia mediálnej vedy, vesmírneho výskumu a sochárstva. Výsledkom interakcie týchto oblastí je ich „vznášajúca sa socha“. Ide o pokus narušiť starú logiku média sochy ako nehybného a reprezentatívneho obrazu a dosiahnuť harmóniu medzi čarom levitácie s fyzickou presnosťou. Prezentovaný objekt predstavuje vznášajúcu sa kanvicu na polievanie. Kompozícia zo skla, kovu a svetla tak vstupuje do dialógu s neviditeľnými silami prostredia, magnetickými poľami. Umelecké dielo surrealistickým a tajomným spôsobom spája mágiu levitácie s fyzikálnou precíznosťou.

Vanessa Mazanik, Daniel Mazanik, Begi Guggenheim / Mágia levitácie / 2023 / 70 x 70 x 120 cm / Analógová vznášajúca sa socha z kovu, skla a rôznych iných materiálov

Photo courtesy of Daniel Mazanik

 

or the mutual pattern (off) each other

Myšlienku levitácie rozvíja práca Vanessy Mazanik, ktorá prostredníctvom rozšírenej reality prenáša vznášajúcu sa sochu z analógového do digitálneho priestoru.

Vanessa Mazanik / or the mutual pattern (off) each other / 2022 / 70 x 100 cm / Digitálno-analógová vznášajúca sa socha, soft machine, tlač na skle, rozšírená realita (AR)

Photo courtesy of Vanessa Mazanik

 

Vanessa Mazanik a Daniel Mazanik sa venujú zabudnutým technológiám, ktoré kombinujú s digitálnymi procesmi súčasnosti.

 

Šiškový koberec

Rastliny rastú tam, kde majú slnečné svetlo. Šiška má tú vlastnosť, že za sucha uvoľňuje semená. Deje sa to tak, že pri nízkej vzdušnej vlhkosti otvára šupiny a pri vysokej vlhkosti ich zasa zatvára a tým chráni semená.

Tento efekt otvorených a zatvorených šišiek používam ako binárny pixel, ktorý mi umožňuje vytvárať znaky a plochy. Podľa mňa má farba šišky veľmi teplý odtieň. Moje koberce vytvárajú rôzne farbené efekty v závislosti od rozličných poveternostných podmienok.

„Koberce“, ktoré „tkám“ v lese, kopírujú tvar polí.

Ležím na zemi pred vami, som pole, ktoré vás živí, poďte bližšie, pozrite sa.

Christian Eisenberger / Šiškový koberec / 2023 / variabilné rozmery / intervencia, inštalácia, šišky ihličnatých stromov

Photo courtesy of GALERIE KRINZINGER · SEILERSTÄTTE 16 · 1010 WIEN

 

Vanessa Mazanik (AUT), nar. 1992 vo Viedni, je grafická dizajnérka, mediálna vedkyňa a študentka transmediálneho umenia u Jakoba Lenu Knebla na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Nedávne výstavy: PARALLEL Vienna, das weisse haus, Super Sparks, Phileas Projects, Belvedere 21 v rámci Über das Neue, Aktuelle Positionen Skulptur Wien 2023.

 

Daniel Mazanik (AUT) nar. 1987, študoval na Technickej univerzite Viedeň. Popri svojej umeleckej činnosti pracuje aj ako inžinier v kozmickom priemysle. Umelec sa stal známym vďaka kybernetickým strojom, ktoré navrhuje spolu so svojou sestrou Vanessou Mazanik, ktorá sa na projektoch podieľa koncepčne.  Nedávne výstavy: PARALLEL Vienna, Hotel.Kunst, Super Sparks a Belvedere 21 v rámci Über das Neue, Aktuelle Positionen Skulptur Wien 2023.

 

Begi Guggenheim (GEO/AUT) študoval odbor rozšírený maliarsky priestor u profesora Franza Grafa na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Jeho umelecká tvorba zahŕňa sochy a kresby, ktoré vznikajú prepracovaným spôsobom a sú zamerané na kompozíciu, materiál a povrch. Sochár vystavoval svoje diela na nespočetných výstavách: v Záhrade sôch Gmunden v rámci PARALLEL Vienna, v Kunstraum am Schauplatz, Büro Weltausstellung, Kunstraum Fellerer, Super Sparks, Hotel.Kunst, Aktuelle Positionen Skulptur Wien 2023 atď.

 

Christian Eisenberger (AUT) študoval od roku 1999 maľbu na Ortweinschule v Grazi a od roku 2000 transmediálne umenie na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni, v triede Brigitte Kowanz. Štylisticky a kvantitatívne bohatá tvorba Christiana Eisenbergera sa vymyká jednoznačnej kategorizácii. Jeho dielo odjakživa oscilovalo medzi nevyhnutnými obmedzeniami a absolútnou slobodou. Eisenberger nezbavuje svoje umenie estetických nárokov, vďaka čomu oslovuje pozorovateľa priamo. Okrem tejto estetizácie však mnohé jeho diela kladú aj existenčné, ľudsky imanentné otázky. V prácach Christiana Eisenbergera sa často objavuje silný odkaz na prírodu, pričom príroda, ktorá sa bez možnosti výberu musí riadiť vlastnými fyzikálnymi zákonmi, je konfrontovaná s ľudskou existenciou ako korektívom. Veľké samostatné výstavy Eisenbergerových diel sa konali v Kunsthalle Gießen, Künstlerhaus Graz, Künstlerhaus Viedeň, Kunsthalle Krems. Okrem toho boli jeho diela prezentované na kolektívnych výstavách v Ostlicht Viedeň, Kunsthaus Graz, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, MUSA Viedeň, Kunsthalle Viedeň, Museum Tinguely Bazilej, Mumok Viedeň, Leopold Museum Viedeň, Lentos Linz. (Text courtesy of GALERIE KRINZINGER)