Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert v rámci Staromestského kultúrneho leta Bratislava 2021
Die Strottern
„waunsd woadsd“ (keď počkáš)
Klemens Lendl (husle, spev)
David Müller (gitara, spev)

14. júl 2021, 20.00
Bratislava, nádvorie Zichyho paláca

Buenos Aires má tango, Lisabon fádo, Paríž šansóny. Viedeň má Wienerlied (viedenskú pieseň) – ako nezameniteľný výraz životného pocitu z tohto mesta. Duo Die Strottern zbavuje Wienerlied prachu tak dôkladne, že sa z lokálnej tradičnej piesne stáva hudba, ktorej rozumie celý svet. Svedčia o tom aj ocenenia ako nemecká svetová hudobná cena RUTH a rakúske hudobné ocenenie AMADEUS. Wienerlied vznikla v taviacom kotle národov. Vďaka tomu je taká bohatá na hudobné vplyvy ľudovej hudby, divadelnej piesne, francúzskych valčíkov a balkánskej hudby. Okrem viedenskej tradície Strotternovci spracúvajú súčasné hudobné štýly akými sú džez, pop a world music. Valčík ako pulz mesta tvorí samozrejme základ väčšiny ich piesní. Duo vie byť zábavné aj hlasné a obaja hudobníci s radosťou ukazujú, ako sa vedia v čiernom obleku, v pracovnom odeve všetkých viedenských čašníkov a hrobárov, odhodlane rozohniť. Staroviedenský výraz „Strotter“ znamená gauner, tulák, pouličný zlodej. Vo viedenskom nárečovom slovníku je tiež uvedené: „Tí, ktorí hľadajú niečo využiteľné.“

 

Predaj vstupeniek na mieste hodinu pred koncertom.
Vstupné: 5€, seniori a študenti 3€