Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert v rámci „CENTROPE koncertný cyklus – Medzinárodná dunajská filharmónia“
Dunaj – jedna rieka – 4 krajiny – jeden cieľ

Tento vo Viedni sídliaci spolok „Kultúrna platforma Medzinárodná dunajská filharmónia (KIDP)“ bol založený Agnes Katonou s víziou starostlivosti o spoločné kultúrne korene a uchovania jednotlivých krajinsky špecifických regionálnych hudobných tradícii ako určitá forma duchovnej a kultúrnej „siete“ krajín Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky. Spolok chce pôsobiť ako kultúrna platforma v regióne a tak prispievať k úzkej spolupráci, ktorá vzniká rečou hudby medzi spomínanými krajinami v kultúrnej sociálnej a hospodárskej oblasti a tým vytvárať, stimulovať a prehlbovať vzájomné vzťahy.
Tento stredoeurópsky cyklus koncertov kultúrnej platformy Medzinárodnej dunajskej filharmónie „HUDBA ako PRIESTOR STRETÁVANIA“ sa medzičasom stal dôležitou, hranice presahujúcou tradíciou v Rakúsku, Českej republike a Maďarsku. Mesto/spolková krajina Viedeň je dôležitým partnerom CENTROPE, s úzkou historickou spojitosťou. V tomto zmysle sa pri príležitosti predsedníctva Viedne v CENTROPE uskutoční 9. novembra 2019 v Bratislavskom Primaciálnom paláci CENTROPE galakoncert.

Prihlásiť sa môžete na: donauphilharmonie@gmx.org

Vstup voľný.