Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Boj za slobodu a sociálnu spravodlivosť od Luthera (1517) po Lenina (1917).

Od reformácie uplynulo 500 rokov, 100 rokov od ruskej revolúcie. Obe tieto udalosti radikálne zmenili spoločnosť v Európe, s dôsledkami trvajúcimi doteraz. Reformácia priniesla do sveta cirkví demokraciu a nové slobody, ale bola zatienená netoleranciou a fanatizmom. Bezohľadné vykorisťovanie roľníkov viedlo v rovnakom čase k vzbure, pretože chceli spojiť náboženskú obnovu so sociálnymi reformami. Michael Gaismair a Jakob Hutter sú poprednými vedúcimi predstaviteľmi tých čias. Keďže v tom čase neexistovalo žiadne riešenie, v priebehu stáročí pokračovalo v raste, kým Marx a Lenin neiniciovali krutý vývoj. Čo sa dosiahlo, resp. na čom to zlyhalo? Nepotrebujeme znovu reformáciu? Neobvyklé nahliadnutie na toto obdobie Vám ponúka rakúska historička a novinárka, Mag. Barbara Grabnerova.

Barbara Grabner (nar. 1955) vyrastala v Gollingu pri Salzburgu. Študovala žurnalistiku a východoeurópske dejiny na Viedenskej univerzite; ako novinárka písala najmä reportáže z oblasti východnej Európe pred a po zmenách v roku 1989 pre noviny v Rakúsku a zámorí. Od roku 1993 pracovala hlavne v oblasti ochrany prírody;  popri tom pôsobí už desať rokov ako kultúrny sprostredkovateľ v bývalom rímskom sídle Carnuntum.  Je vydatá za Slováka a má jedného syna.

Prednáška bude v nemeckom jazyku s tlmočením do slovenčiny.