Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prezentácia knihy

„Kaleidoskop vecí“ spojená s pódiovou diskusiou na tému inovatívny vývoj tradičného remesla a dizajnu  

Diskutujú: Mag. Katka Krejcova (Dolnorakúska krajinská vláda, oddelenie umenia a kultúry – zahraničná kultúra), Christa Zahlbruckner, MA (manažment múzeí v Dolnom Rakúsku), Mag. Eva Burtscher (podnikateľka a umelkyňa), Nina Harm, BA (Podnik na výrobu gravírovaných valčekov Guntramsdorf)

  1. jún 2023, 18.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A                                     

Publikácia Kaleidoskop vecí – zbierame, prehliadame a tvoríme vzory je venovaná veľkej rozmanitosti unikátnych zbierok vzorov z Dolného Rakúska a Slovenska. Bohato ilustrovaná kniha poskytuje vzrušujúci pohľad do výnimočných múzeí a zbierok a ukazuje, ako sa dnes využívajú a interpretujú. Kniha nabáda k ich objavovaniu aj v múzeách – od Guntramsdorfu až po Pezinok.

Desať autoriek a autorov vybralo a bližšie analyzovalo formy a vzory z rôznych remeselných oblastí: texty odrážajú nielen obrovský rozsah historických zbierok remeselných vzorov, ale tvoria aj široký oblúk od minulosti po súčasnosť.

Okrem krátkej prezentácie knihy vystúpia v rámci pódiovej diskusie autorky a partneri projektu na tému Inovatívny ďalší vývoj tradičných remesiel a dizajnu. Publikácia vznikla v rámci projektu Interreg Heritage SK-AT a je k dispozícii v nemeckom a slovenskom jazyku.

Podujatie v slovenskom a nemeckom jazyku.