Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert

Klezmer spája Viedeň a Košice

Hawaras Klezmer Band

Niki Zierotin, husle

Marko Ferlan, kontrabas

Richard Seniow, akordeón

Dima Kovalenko, gitara

Josef Kolarz, klarinet

Kaschauer Klezmer Band

Vladimír Sidimák, klarinet, saxofón

František Kováčik, husle 

Ernest Salzer, viola

Peter Stripaj, akordeón, spev

Vojtech Bunda, kontrabas

Matúš Kruták, viola kontra

Martina Eštoková, spev 

  1. jún 2023, 18.00

Kosice, Synagóga Puškinová

Pre Hawaras Klezmer Band je mimoriadne dôležité kultivovanie rozmanitej klezmerovej hudby prostredníctvom jej mnohotvárneho zvukového spektra. Od svojho založenia v lete 2022 sa počet členov kapely neustále rozširuje o nadaných hudobníkov. Židovská a východoeurópska tanečná hudba pre nich predstavuje obrovský zdroj zvukového bohatstva a rozmanitosti. Čo môžete očakávať na koncerte Hawaras? Program siahajúci od klezmeru až po jazz – veselú a pestrú zmes hudobníkov, ktorí si svojím nadšením pre rôzne hudobné žánre vytvorili vlastný hudobný štýl prinášajúci radosť a veselosť!

Hudobné zoskupenie Kaschauer Klezmer Band založil v roku 2011 klarinetista a umelecký vedúci Vladimír Sidimák. Repertoár je zložený z inštrumentálnych skladieb a spevov tradičných klezmerských melódii, ktoré sú poznačené balkánskou, ruskou a arabskou melodikou. Kapela interpretuje klezmerskú hudbu obohatenú o prvky folklóru, klasickej i modernej hudby. Od svojho vzniku sa Kaschauer Klezmer Band predstavil na rôznych festivaloch a podujatiach s tematikou holokaustu a židovskej kultúry. www.kosiceklezmer.sk.