Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

Displacements

Isabella Trimmel

Vernisáž: 4. Jún 2019, 18.00

Trvanie výstavy do: 21. Jún 2019

Isabella Trimmel je človek, ktorý robí veci za pochodu a nezastaví sa. Médiá alebo materiály, ktoré používa, sú rôznorodé. Na výstave „Displacements“ predstaví kresby tušom a abstraktnú fotografiu.

Čas, pohyb, náhoda a skúsenosť zohrávajú v jej dielach významnú úlohu.  Vznik nového zahŕňa vždy klíčenie, rozkvitnutie, odkvitnutie niečoho, čo existujúce potláča, premení alebo minimálne ovplyvní. Isabellu Trimmel zaujímajú nové, zatiaľ nepozorované alebo až ignorované prúdy, ktoré začínajú formovať individuálny ako aj spoločenský život, a ktoré sa zakrátko nerozlučne zmiešajú so starými štruktúrami, a skôr než to, čo tu je presunú, potlačia, vymenia, zdokonalia.

Hlavnou témou diel Isabelly Trimmelovej sú  dôsledky nových vývojových trendov, akými sú globalizácia alebo vplyv sociálnych sietí na ľudskú psychiku, medziľudské vzťahy a celková sociálna štruktúra.

Náš mozog si želá kontrolovateľnosť, ovládateľnosť, rozpoznateľnosť, zrozumiteľnosť. Svet sa však stáva stále zložitejším a čoraz väčší tok informácií je ťažko zvládnutelný. Kvôli neustálemu preťaženiu vzniká pocit bezmocnosti a vedie u ľudí k vyhoreniu, depresií a osamelosti.