Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert a literárne čítanie

Klaviristka Anna Ulaieva a violončelista Meinhard Holler študovali hru na violončelo na Univerzite múzických umení  v Grazi. Anna Ulaieva vedie v tejto inštitúcií triedu pre mimoriadne  nadaných a prípravnú triedu pre klavír. Meinhard Holler vedie každoročne v auguste v jeho rodnom meste Gut Hornegg, v rakúskom Štajersku  colluvio  CHAMBER MUSIC Academy, v úzkej spolupráci s Univerzitou múzických umení v Grazi.

Obaja umelci vystupujú teraz spoločne, najbližšie v Rakúsku a jeho susedných krajinách.

Program: Johannes Brahms: Sonáta pre klavír a violončelo e mol, op. 38/ Ivan Eröd: Dank an Bartók /Dmitrij Šostakovič: Sonáta d mol pre violončelo a klavír

Franz Richard Reiter číta básne o.i. Nelly Sachs, Paula Celana a Friedricha Hölderlina

Účinkujúci
Meinhard Holler violončelo
Anna Ulaieva klavír
Franz Richard Reiter čítanie