Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Rakúsky maliar Franz Grabmayr (1927-2015) je kľúčovou osobnosťou postabstraktnej maľby a je súčasťou európskej umeleckej scény. Nepodliehal vplyvu módnych trendov, ale sledoval svoju individuálnu cestu. Nevyčerpateľným zdrojom jeho tvorby sa stala príroda. Názov knihy o jeho tvorbe V tieni prírody plne vystihuje jej charakter, pritom sa radí do okruhu abstraktného expresionizmu. Abstraktnosť vnímal v kontexte s prírodou: „Vždy som pracoval podľa prírody, nikdy som sa neodvracal od predmetnej maľby“. Prírodu však bolo treba premeniť, odhaliť jej vnútornú duchovnosť prostredníctvom farby i formy. Napriek svojej spontánnosti bola jeho maľba výsledkom dlhého hľadania motívov v prírode a ich expresívnym materiálovým a formálnym spracovaním. Obľúbenými motívmi boli vrchy a skaly, polia s obilnými poľami, rybníky, pieskovne i korene vyvrátených stromov. Využíval pôsobenie štyroch prírodných živlov a ako formotvorný prvok používal najmä oheň. Svoj nezameniteľný maliarsky štýl založil na práci s hustými farebnými pastami, ktoré nanášal či vylieval na plátno. Dosiahol dramaticky pôsobiaci reliéfny povrch žijúci dynamikou abstraktnej vibrujúcej farby. Brutálny charakter maľby sa stal podnetom pre „mladú divokú“ maľbu záveru sedemdesiatych rokov.
Druhou oblasťou, ktorá Grabmayra fascinovala, bola dynamika tanca. V jeho uvoľnenom pohybe vnímal najmä slobodu a zmyselnosť. Dôsledným štúdiom pohybu figúr prenikol do zmyslu jeho posolstva. Prírodné motívy a motívy tanca spájajú jeho schopnosť výtvarne stvárniť silu a dynamiku prírody a schopnosť vyjadriť živosť, rytmus a výraz figúr v pohybe.

Eva Trojanová

Biografia

Franz Grabmayr (*1927 Pfaffenberg, †2015 Viedeň) pochádza z Korutánska. Maliar, tvorca akčnej maľby a happeningov. Najprv pôsobil ako učiteľ, až v rokoch 1954 – 1964 študoval na AVU vo Viedni. V rokoch 1967 – 1969 pôsobil ako asistent a v roku 1970 získal štipendium rakúskej vlády na študijný pobyt v Benátkach. Vo veku 57 rokov mu bol na základe jeho nezávislej umeleckej kariéry udelený titul „Profesor“. Ateliéry mal na zámku Rosenau (Waldviertel) a neskôr v usadlosti pri Zwettli. Grabmayr zvyčajne trávil zimné obdobia vo Viedni a pracoval na jeho „Tanzblätter“ (tancujúcich obrázkoch). Po zvyšok roka mu bola štúdiom príroda.