Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Združenie Kulturplattform Internationale Donauphilharmonie (KIDP) so sídlom vo Viedni založila Agnes Katona s víziou, vytvoriť niečo ako duchovnú a kultúrnu „sieť“ Rakúska, Maďarska, Slovenska a Česka, ktorá bude zachovávať spoločné kultúrne korene a pestovať špecifické regionálne hudobné tradície v týchto krajinách. Ambíciou združenia ako kultúrnej platformy v regióne je stať sa „centrom“ ktoré jazykom hudby vytvára, podnecuje a prehlbuje medzi spomínanými krajinami úzku spoluprácu v kultúrnej, sociálnej a hospodárskej oblasti. Koncert je výsledkom spolupráce Internationale Donauphilharmonie s hudobníkmi orchestra Harmonia Classica Šamorín.
Cieľom koncertov v Bratislave a Šamoríne je stabilne etablovať pohraničný región ako oblasť cezhraničných kontaktov do koncertného radu Medzinárodnej Dunajskej filharmónie CENTROPE.