Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Elisabeth Steinkellner sa narodila v roku 1981 v Dolnom Rakúsku. Žije a pracuje v Badene pri Viedni. Od roku 2010 uverejňuje básne a príbehy pre deti a mládež ako aj dospelých. Elisabeth Steinkellner bola za svoju tvorbu už viackrát ocenená. Za najnovšie dielo Noc, motýľ a ja, zbierku krátkych príbehov a básničiek s ilustráciami Michaely Weiss, dostala o.i. Cenu detí a mládeže Mesta Viedeň či Rakúsku cenu detí a mládeže. Prostredníctvom tohto nového  literárneho žánru pre mládež sa Elisabeth Steinkellner darí  hmatateľne zachytiť výkyvy citového sveta mladých ľudí: prvú lásku, skúmanie nového, vzdanie sa starého, túžbu a sklamanie, potrebu jasajúceho sveta plného objatí i hlboký smútok. Je to napínavá a dôvtipná kniha nielen pre mladých, ale aj tých skôr narodených, jednoducho pre každého, kto dokáže oceniť kvalitnú literatúru.

V nemeckom jazyku.

Účinkujúci
Carola Heinrich Moderátor
Elisabeth Steinkellner Autor