Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Čítanie a diskusia

Cisár, vojaci, hrdinky

Čítanie: Bettina Balàka

Moderuje: Jana Cviková

Precízne rešeršované a rozprávačsky vtipne podané eseje od autorky Bettina Baláka.

„Kaiser, Krieger, Heldinnen“ je poučné i zábavné dielo o zabudnutých hrdinkách rakúskeho ženského hnutia, o náročnom boji žien o prístup k univerzitám a k „mužským povolaniam“ a o politických a právnych dôsledkoch revolúcie v 68-om. Eseje Bettiny Baláky sa zaoberajú politickými a právnymi dôsledkami ešte stále živého mýtu okolo Habsburgovcov, európskej tradície ako taviacej sa zmesi kultúr a na to, ako si spomíname na vojnu.

Bettina Baláka sa narodila 1966 v Salzburgu, žije a pôsobí ako slobodná spisovateľka vo Viedni. Je autorkou viacerých knižných publikácií, divadelných a rozhlasových hier. Za svoju tvorbu získala rôzne ocenenia, napr. Cenu Theodora-Körnera (2004), Salzburgskú cenu za lyriku (2006) a Cenu Friedrich-Schiedela za literatúru (2008).