Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prednáška na jednej strane objasňuje vývoj televízie (ORF) z programového hľadiska od jej vzniku na jeseň 1955, keď Rakúsko nadobudlo úplnú slobodu na základe Štátnej zmluvy o obnove nezávislej demokratickej republiky, až do jesene 1968, kedy študentské hnutie proti konzervatíne-autoritárskej povojnovej spoločnosti prispelo k preklenutiu „železnej doby“ v krajine. Na druhej strane vysvetľuje rastúci význam televízie pre divákov, jej atraktívnosť a čaro pre mladých aj starších v súvislosti so širokou ponukou zábavných programov. Prezentácia sa opiera predovšetkým o neuverejnené spomienky ľudí pôsobiacich v televíznom prostredí ako aj o nepublikovanú štúdiu zaoberajúcu sa ORF a video vytvorené metódou prerozprávanej histórie (oral-history-video), ktoré pred niekoľkými rokmi pod vedením Wolfganga Duchkowitscha natočili študenti z Inštitútu publicistiky a komunikačných vied Viedenskej univerzity.
V nemeckom jazyku so simultánnym tlmočením do slovenčiny.

Účinkujúci