Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Wiener Vorlesungen / Viedenské prednášky, ktoré založil profesor Hubert Christian Ehalt pozývajú významné osobnosti intelektuálneho života z celého sveta do slávnostných siení Viedenskej radnice, aby tam prezentovali svoje analýzy a názory na aktuálne problémy sveta. Od apríla 1987 predstavujú Wiener Vorlesungen najväčšie, najznámejšie a najzaujímavejšie fórum pre dialóg vo Viedni: sú voľne a verejne prístupné, kritické, na pulze doby. Dôkazom toho je aj bohatá dokumentácia: Wiener Vorlesungen sú zhrnuté v deviatich knižných cykloch a 270 zväzkoch. Výberom prednášajúcich ako aj výberom témy majú byť Viedenské prednášky v Bratislave osobitným symbolom susedstva oboch krajín ich hlavných miest.

www.wien.gv.at/kultur/abteilung/vorlesungen/

 

Prednášky

Stefan Michael Newerkla:
Jazykové a kultúrne paralely v srdci Európy

Danuša Serafínová:
Wiener Zeitung a Pressburger Zeitung. Historické porovnanie

následne diskusia s Hubertom Christianom Ehaltom, Christophom Mandlom,Wilhelmom Pfeistlingerom

V nemčine so simultánnym tlmočením do slovenčiny.

V spolupráci s Pressburger Zeitung