Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava v rámci Mesiaca fotografie 2023

Stefan Oláh: Zoológia

Kurátor: Thomas Licek

Vernisáž: 31. október 2023, 18.00

Trvanie výstavy: do 30. novembra 2023

Bratislava, Kunsthalle

Stefan Oláh je jedným z najslávnejších fotografov architektúry. V roku 2014 publikoval vynikajúcu fotografickú knihu, pri tvorbe ktorej mohol vstúpiť so svojím fotoaparátom do depozitárov rôznych rakúskych múzeí – a treba podotknúť, že ocitnúť sa v múzejných skladoch je privilégium a získa ho len málo ľudí. Vo fotografickej zbierke, ktorú začal tvoriť v roku 2020,

sa Oláh opäť vracia do svojich „archívov“. Táto séria snímok sa zameriava na zoologickú zbierku Viedenskej univerzity. Oláh nefotografuje iba zvieracie preparáty so sklenými očami vykúkajúce z plastových obalov, ale sústreďuje sa aj na detaily historickej zbierky nástenných nákresov a prostredníctvom objektívu interpretuje nejeden zmyslový orgán. V blízkej spolupráci s Viedenskou univerzitou vznikli pri zámernom a intenzívnom skúmaní existujúceho materiálu nové pohľady na múzejnú zbierku a výstavy. Na druhej strane, ako je pri Oláhových dielach časté, ide aj v tomto fotografickom cykle o akési zbohom architektúre, o posledný pamätihodný pohľad na budovu, z ktorej zbierky spolu s jednotlivými oddeleniami onedlho zmiznú, presťahujú sa inam. Aspoň týmto spôsobom môže byť budova zachránená. Oláh sa nesnaží zasahovať do stavu depozitára, netúži zbierky historických predmetov usporiadať, chce sa spolu fotoaparátom vcítiť do súčasnej situácie a zachytiť charakter a auru toho, čo je podstatné, aj keď sa to občas môže na prvý pohľad javiť bezvýznamným, a to práve svojimi charakteristickými „nazoomovanými“ zábermi zblízka. Archívy majú v sebe pre fotografa, ktorý je ochotný čakať aj viac ako celý rok na správny okamih, správne svetlo, vytúžený sneh, aby mohol vytvoriť plánované zábery, nesmiernu príťažlivosť. www.sedf.sk