Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

STOPOVER

Points Of View Lower Austria

Anna Maria Brandstätter

Judith P. Fischer

Dina Gerersdorfer

Richard Jurtitsch

Josef Kern

Isabell Kneidinger

Leopold Kogler

Moussa Kone

Alois Mosbacher

Frenzi Rigling

Roman Scheidl

Gabriele Schöne

Franz Schwarzinger

Josef Trattner

Manfred Wakolbinger

Vernisáž: 12. september 2022, 14.00

Trvanie výstavy: do 11. októbra 2022

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Výstava STOPOVER – Points Of View v Rakúskom kultúrnom fóre je pokusom o priblíženie rozmanitej umeleckej krajiny Dolného Rakúska. Vďaka dôkladnej príprave sa podarilo zostaviť výstavu, ktorá ponúka rôznorodý náhľad do tvorby dolnorakúskych umelkýň a umelcov. Výstava STOPOVER – Points Of View má nielen smerodajný význam, ale prostredníctvom rozmanitého a mnohovrstevného stvárnenia má aj podporiť kultúrnu výmenu susedných krajín. Veci sa opäť majú dať do pohybu – rozvíjať vzájomnú spoluprácu a oslovovať nadšené publikum.

Foto: Richard Jurtitsch