Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

Entropy & Cosmos

Levente Bálványos (H), Mária Balážová (SK), Adriana Czernin (A), Viktor Hulík (SK), Peter Kogler (A), Vera Molnár (H), Claus Prokop (A), György Varga (HU), Hajnalka Tarr (HU)

Kurátorky: Pia Jardí, Júlia Mészáros

Vernisáž: 14. septembra 2022, 18.00 hod.

Trvanie výstavy: do 28. októbra 2022

Bratislava, Galéria Z

Rovnováha, symetria, proporcionalita, harmónia boli koncepty použité na to, aby sa vzťahovali na krásu kompozície (obrazovej, básnickej, hudobnej). Tieto koncepty súviseli s myšlienkou, že príroda vo svojej obrovskej veľkosti podlieha nevyhnutnému poriadku. V rámci tohto univerzálneho poriadku vecí sa človek pomocou vedy zaoberá hľadaním príčin a vysvetľovaním dôsledkov. V súčasnosti sa vnímanie stabilného fyzikálno-matematického princípu, ktorý vysvetľuje a predpovedá svet, úplne zmenilo. Dnes sa predpokladá, že prírodné zákony podliehajú dynamickým systémom, takže malá zmena príčiny javu nie je úmerná jeho dôsledkom – je nepredvídateľná a neurčitá. Rovnováha, harmónia – poriadok – nie sú

nevyhnutne v protiklade s neurčitosťou, náhodou – chaosom. Existuje tu harmonická koexistencia poriadku a chaosu.

Foto: Adriana Czernin