Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
VIC 40
40 rokov pôsobenia OSN v UNO-City

Úvodné slovo: Martin Nesirky, riaditeľ UNIS Viedeň

Vernisáž: 17. september 2019, 17.00

Trvanie výstavy: do 11. októbra 2019

Pri príležitosti 40. výročia UNO City vo Viedni, bude v tomto roku zainteresovaným spolupracujúcim partnerom v spolkových krajinách i v zahraničí ponúknutý informačný balík o vzniku UNO-City a aktivitách organizácií OSN sídliacich vo Viedni. Výstava informuje o príbehu vzniku UNO-City a oblastiach činnosti organizácií spadajúcich pod OSN. Výstava sa taktiež zameriava na prínos vo Viedni sídliacich organizácií OSN k dosiahnutiu 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). Výstava pozostáva zo 16 panelov. Pri príležitosti 40. výročia pripravia organizátori krátke videoklipy informujúce o práci organizácií vo Viedni.

Vstup voľný!