Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert

Varga Quartett Wien

Pavol Varga, husle

Katarina Veselská, husle

Peter Zwiebel, viola

Stefanie Huber, violončelo 

  1. február 2023, 18.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

V roku 2007 založené zoskupenie Varga Quartett Wien patrí v súčasnosti k najvýznamnejším viedenským kvartetám. Títo štyria talentovaní hudobníci absolvovali svoje vysokoškolské štúdiá s vyznamenaním na viacerých renomovaných stredoeurópskych hudobných univerzitách vo Viedni, v Grazi, Bazileji a v Bratislave u profesorov Herberta Kefera, Othmara Müllera (Artis Quartett Wien), Reinera Schmidta (Hagen Quertett), Dalibora Karvaya (Konzertmeister Wiener Symphoniker) a Eszter Haffner a publikum presviedčajú o svojom hudobnom umení a o vysokej úrovni svojho umeleckého výkonu.

Kvarteto debutovalo v roku 2008 na slovenskom festivale súčasnej hudby „SOOZVUK“, na ktorom premiérovo uviedlo skladby slovenských skladateľov. V roku 2010 prišiel prvý významný úspech, keď kvarteto získalo ocenenie „absolútny víťaz“ na súťaži slovenských konzervatórií. Varga Quartett Wien odohralo viacero koncertov v Rakúsku, na Slovensku, Českej republike a v Číne. Jeho členovia však na domácich a medzinárodných pódiách nevystupujú len ako komorní hudobníci, ale aj ako sólisti.

Varga Quartett Wien pravidelne spolupracuje s umelcami, ako sú napríklad Othmar Müller (Artis Quartett Wien), Mario Hossen, Liliana Kehayova, Christopher Divine, Paganini Ensemble, Gottfried Boisits (Wiener Philharmoniker), Róbert Kiss (Slovenská filharmónia) a iní.

Teleso sa vyznačuje originálnou a brilantnou interpretáciou diel autorov z Prvej viedenskej školy – W. A. Mozarta, J. Haydna a L. van Beethovena – až po F. Schuberta.

Spojenie týchto štyroch charizmatických hudobníkov, ich vzájomná súhra a vlastný, jedinečný interpretačný štýl prinášajú poslucháčom neobyčajný hudobný zážitok.

www.vargaquartett.com

Program:

Joseph Haydn: Sláčikové kvarteto d mol „Quinten“ op. 76 č. 2

Anton Webern: Päť kusov pre sláčikové kvarteto op. 5

Franz Schubert: Sláčikové kvarteto d mol, D810 (Smrť a dievča)

Na podujatie je potrebné sa registrovať: pressburg-kf@bmeia.gv.at