Nahrávam Udalosti

Koncert

Varga Quartett Wien

Pavol Varga, husle

Katarina Veselská, husle

Peter Zwiebel, viola

Stefanie Huber, violončelo 

  1. február 2023, 18.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

V roku 2007 založené zoskupenie Varga Quartett Wien patrí v súčasnosti k najvýznamnejším viedenským kvartetám. Títo štyria talentovaní hudobníci absolvovali svoje vysokoškolské štúdiá s vyznamenaním na viacerých renomovaných stredoeurópskych hudobných univerzitách vo Viedni, v Grazi, Bazileji a v Bratislave u profesorov Herberta Kefera, Othmara Müllera (Artis Quartett Wien), Reinera Schmidta (Hagen Quertett), Dalibora Karvaya (Konzertmeister Wiener Symphoniker) a Eszter Haffner a publikum presviedčajú o svojom hudobnom umení a o vysokej úrovni svojho umeleckého výkonu.

Kvarteto debutovalo v roku 2008 na slovenskom festivale súčasnej hudby „SOOZVUK“, na ktorom premiérovo uviedlo skladby slovenských skladateľov. V roku 2010 prišiel prvý významný úspech, keď kvarteto získalo ocenenie „absolútny víťaz“ na súťaži slovenských konzervatórií. Varga Quartett Wien odohralo viacero koncertov v Rakúsku, na Slovensku, Českej republike a v Číne. Jeho členovia však na domácich a medzinárodných pódiách nevystupujú len ako komorní hudobníci, ale aj ako sólisti.

Varga Quartett Wien pravidelne spolupracuje s umelcami, ako sú napríklad Othmar Müller (Artis Quartett Wien), Mario Hossen, Liliana Kehayova, Christopher Divine, Paganini Ensemble, Gottfried Boisits (Wiener Philharmoniker), Róbert Kiss (Slovenská filharmónia) a iní.

Teleso sa vyznačuje originálnou a brilantnou interpretáciou diel autorov z Prvej viedenskej školy – W. A. Mozarta, J. Haydna a L. van Beethovena – až po F. Schuberta.

Spojenie týchto štyroch charizmatických hudobníkov, ich vzájomná súhra a vlastný, jedinečný interpretačný štýl prinášajú poslucháčom neobyčajný hudobný zážitok.

www.vargaquartett.com

Program:

Joseph Haydn: Sláčikové kvarteto d mol „Quinten“ op. 76 č. 2

Anton Webern: Päť kusov pre sláčikové kvarteto op. 5

Franz Schubert: Sláčikové kvarteto d mol, D810 (Smrť a dievča)

Na podujatie je potrebné sa registrovať: pressburg-kf@bmeia.gv.at