Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Program piesňového večera venovaný výlučne dielam Arnolda Schönberga zostavili dvaja významní interpreti hudby viedenskej školy Anna Maria Pammer a Siegfried Mauser. Ťažisko tvorí rozsiahly výber z raných piesní, ktoré ponúkajú netradičnú ukážku zo Schönbergovej tvorby neskorého romantizmu. V harmonicky nekonvenčne ladených Dvoch baladách op. 12 z roku 1907 však už možno jasne rozpoznať Schönbergovu fázu atonality, zatiaľ čo uskutočnením myšlienky „bez ozdôb a opakovaní“ v Šiestich malých klavírnych skladbách op. 19 Schönberg napĺňa svoj ideál „hudobnej prózy“.

Program:

Arnold Schönberg (1874 – 1951)

Z: Frühe Lieder; Vier Lieder für Singstimme und Klavier op. 2; Acht Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 6; Zwei Balladen für Gesang und Klavier op. 12 Nr. 1; Brettl-Lieder; Sechs kleine Klavierstücke op. 19

Účinkujúci
Anna Maria Pammer soprán
Siegfried Mauser klavír