Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prezentácia knihy/koncert

Markus Orths, Michael Stavarič, Marlen Schachinger
Čítanie / réžia: Marlen Schachinger
Spev/hudobné naštudovanie: Wo lfgang Bankl
Klavír: Sieglinde Michalko

V roku 2016 pozvala Marlen Schachinger jej dvoch kolegov Michaela Stavariča
a Markusa Orthsa, aby spoločne zorganizovali „literárnu zádušnú omšu“. V máji
2017 bolo rekviem premiérovo uvedené vo farskom kostole v Gaubitschi (Dolné
Rakúsko). Skladateľ a operný spevák Wolfgang Bankl (o.i. Štátna opera vo Viedni)
bol literárnym dielom natoľko nadšený, že ho chcel okamžite zhudobniť. Zhudobnenie
diela zdôraznilo skutočnosť, že život rovnako ako aj smrť vykazujú
neustálu polyfóniu, či sa nám to páči alebo nie. Klaviristka Sieglinde Michalko
bude treťou v spolku, ktorá prostredníctvom napísaných nôt dodá hlas svojim
virtuóznym rukám. Na želanie Marlen Schachinger by mala byť premiérová
spolupráca s Wolfgangom Banklom v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave
práve preto, lebo v tomto meste priviedla slovenská filologička Mária Bátorová
jej rakúsku kolegyňu do Mauzólea Chatama Sofera, na inšpiratívne miesto pod
zemou, ktoré je dnes po jeho znesvätení v roku 1942, opäť pamätným miestom,
v hebrejčine ןימלע-תיב , v doslovnom preklade „dom večnosti“.