Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Helmut Bistika je maliar, sochár, grafik, vytvára umelecké objekty a inštalácie, ilustruje knihy, aranžuje výklady, produkuje módne prehliadky. Umenie preňho nie je len spôsob vyjadrenia samého seba, ale aj angažovanie sa v prospech iných. Organizuje umelecké workshopy pre deti a mládež, tvorí umenie s hendikepovanými osobami. V jeho tvorbe má dôležité miesto jazyk, kultúra a  tradície Mantákov, po nemecky hovoriacich obyvateľov Medzeva.

Výtvarné práce v jeho novej knihe Herzlicht. Herzleid (2018), sprevádzané vlastnými básňami a básňami jeho manželky, Jany Bistikovej, v slovenčine a v nemčine, predstavujú novú fázu Bistikovej tvorby. Už neoslovujú detskou spontánnosťou a pestrosťou jeho predošlých diel, zozbieraných v knihe Eabtaal (2014), ale obnažujú bolesť a smútok, šokujú svojou otvorenou telesnosťou a intimitou. V súhre obrazu a slova vytvára kniha Herzlich. Herzleid hlboký zážitok ľudskosti a umeleckej kreativity.

Knihu bude prezentovať germanista Jozef Tancer v diskusii  s Helmutom Bistikom nielen o jeho najnovšom diele, ale aj o umeleckých a životných výzvach v prostredí jednej z posledných karpatonemeckých komunít na východnom Slovensku. Básne z knihy prečíta Jana Bistiková.