Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

„Sme tu. Sme queer. Zvyknite si na to!“

Queer Stories – medzinárodná skupinová výstava sa zaoberá témou queer identity, ako verejnosti málo známej a málo prezentovanej spoločenskej kategórie, často zaťaženej stereotypným myslením a súvisiacej tak so sociálnym vylúčením. Je prvou výstavou tranzit.sk venovanou tejto téme. Predstavuje umelkyne a umelcov, ktorých tvorivá prax je založená na umeleckom výskume a ktoré pracujú s queer históriami / históriami napísanými z feministickej perspektívy / osobnými príbehmi. Organizátorky chcú tiež posilniť vzájomnú výmenu medzi viedenskou queer umeleckou scénou a bratislavskou queer komunitou.

Slovo „queer“, označujúce lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a medzirodový aktivizmus a akademický diskurz, má už za sebou takmer tridsať rokov dlhú históriu. Queer prekračuje LGBTIQ+ identity tým, že spochybňuje a skúma osobné či priradené identity. Výstava predstavuje práce zaoberajúce sa subjektmi a subjektivitami, ktoré sa vyvíjali v queer kontexte. Nezameriavajú sa však na coming out ako na impulz k narácii. Queer subjektivitu používajú skôr ako plátno, na ktorom sa rozprestierajú životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie. Nesnažia sa totiž o verejné vystúpenie, o coming out, naopak, svoje životy žijú bez pretvárky – bez pochybností či trápenia. Queer stories chcú ukázať ako sa rôzne umelecké vyjadrenia vynárajú spolu s rámcami, v ktorých na queer životoch záleží. Tým, že výstava Queer stories prepája diela umelcov rôznych generácií a rozmanitých umeleckých foriem, vzniká príležitosť k zamysleniu i pôžitku. Pretože bez vtipu a irónie by žiadny príbeh nemohol byť queer a žiadny (queer) príbeh by nebolo možné vyrozprávať.

Sprievodný program:

Súčasťou výstavy bude Queer experimental film night s filmami a diskusiou s ich autormi/kami Katrinou DaschnerAnou HoffnerAshley Hans ScheirlSabine Schwaighofer, Nanou Swiczinsky a príspevkom teoretičky Andrey B. Braidt. Ďalšími podujatiami budú prednášky Heleny CabelloAny CarcellerMarty Huber, ako aj premietanie najnovších prác Pavlíny Fichty Čiernej spolu s diskusiou s autorkou a hosťami.