Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Quasars Ensemble je je jedinečné hudobné zoskupenie v rozsahu svojho repertoáru, ktorý pozostáva zo súčasnej klasickej hudby, ale rovnako aj z hudby z čias minulých. Vo svojej tvorbe konfrontujú najnovšie súčasné diela so štrukturálnymi princípmi prechodnej klasickej hudby. Ťažisko orchestra leží v uvádzaní zriedkavých a zabudnutých diel, hlavne od slovenských autorov. Súbor hral koncertné diela niekoľkých vplyvných súčasných skladateľov hudby sveta akými sú Benta Sørensen, Michael Jarrell, Kaija Saariaho a Toshio
Hosokowa.

Koncert sa uskutoční v rámci projektu „Quasars Ensemble v galérii“.

Program: Ivan Buffa: Locatelli – Caprice, Ivan Buffa: Identity
Gérard Grisey: Vortex Temporum I, II, III

Účinkujúci
Bojidara Kouzmanova-Vladar husle
Daniel Moser viola
Ivan Buffa dirigent