Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Pod záštitou bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla a prof. Felixa Kolmera z Prahy, ktorý je poradcom v Nadácií pre obete holokaustu

Texty: Alice Herz-Sommerová, Georg Kafka, Paul Aron Sandfort, Lea Strauss, Viktor Ullmann a Ilse Weber

Vlna teroristických útokov na jednej strane a pravicový extrémizmus na strane druhej nám prezentujú opäť priamo pred očami, ako dokáže nenávisť ľudí oslepiť. Umelkyne a umelci, ktorí boli väzňami v Terezíne, sa vysporiadali s nenávisťou a ľudským opovrhovaním, ktoré Graham Green výstižne pomenoval ako „nedostatok fantázie“ vlastným spôsobom. So svojou umeleckou predstavivosťou, tvorivou silou a kreatívnou energiou sa vzopreli výrokom nacistov o tom, Židia sú podľudia a neschopní vytvárať kultúru. A práve vďaka textom, ktoré sa nám od nich zachovali, máme možnosť posilniť v tejto dobe odvahu a prelomiť špirálu zloby a násilia.

Účinkujúci
Michael Lahr Koncept a úvod
Gregori H. von Leitis Čítanie
Zuzana Zamborská Hudobný program