Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Putovné čítanie
Literárne terceto

Sandra Hubinger (lyrika, Viedeň)
Maria Milisavljevic (dráma, Berlín)
Andreas Pavlic (próza, Viedeň)

Organizácia a moderovanie: Carola Heinrich

21. marec 2021, 10.00
Banská Bystrica, čitáreň Štátnej vedeckej knižnice
22. marec 2022, 10.00
Nitra, poslucháreň Filozofickej fakulty UKF
23. marec 2022, 18.00
Bratislava, Goetheho inštitút

Do tretice všetko dobré – v duchu tohto motta predstavia traja autori a autorky tri žánre, na troch čítaniach, počas troch dní, v troch slovenských mestách. Tri
literárne hlasy formujú mnohotvárny obraz súčasnej nemecky hovoriacej literárnej scény. Mladí autori a autorky, ktorí získali množstvo ocenení a štipendií a uverejnili svoje prvé diela, prinášajú najnovšie tendencie a trendy.
Spoločné podujatie OeAD (Agentúra pre vzdelávanie a internacionalizáciu), Goetheho inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra Bratislava.
V nemeckom jazyku.