Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert
Minetti Quartett

Maria Ehmer, husle
Anna Knopp, husle
Milan Milojicic, viola
Leonhard Roczek, violončelo

24. marec 2022, 18.00
Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Rakúske kvarteto Minetti Quartett so sídlom vo Viedni vzniklo pred 19 rokmi. Názov Minetti Quartett odkazuje na divadelnú hru spisovateľa Thomasa Bernharda, ktorý žil v Ohlsdorfe v Salzkammergut, kde vyrástli aj obe huslistky kvarteta. Súbor už štyri roky prezentuje vlastný koncertný cyklus vo viedenskej koncertnej sieni MuTh. Bežnú koncertnú činnosť dopĺňajú medzinárodné koncertné turné po Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Od nominácie pre cyklus „Rising Stars“ 2008/09 organizovaný združením European Concert Hall Organization koncertuje Minetti Quartett opakovane v najrenomovanejších koncertných sieňach. Mnohé koncerty sú nahrávané a vysielané rakúskymi aj zahraničnými rozhlasovými stanicami. Sólové vystúpenia absolvovalo kvarteto s Rozhlasovým symfonickým orchestrom Viedeň a Bruckner Orchester Linz. Minetti Quartett v posledných rokoch intenzívne spolupracuje so súčasnými, predovšetkým rakúskymi hudobnými skladateľmi. Pre súbor bolo skomponovaných viacero skladieb, ktoré kvarteto uviedlo v premiére. Minetti Quartett je víťazom množstva medzinárodných súťaží komornej hudby, štipendií a cien. www.minettiquartett.at

Program:
Joseph Haydn: Sláčikové kvarteto F dur op. 77/2
György Kurtág: „Officium breve“ op. 28
Ludwig van Beethoven: Sláčikové kvarteto F dur op. 135

Registrácia: pressburg-kf@bmeia.gv.at