Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Pódiová diskusia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2023

Práca s mužmi a prevencia násilia

Romeo Bissuti, klinický psychológ a psychoterapeut, Poradenské centrum pre mužov Viedeň

Daša Malíková, terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia na ženách v párových vzťahoch, vedúca Poradne ALEJ Bratislava 

Róbert Vavro, psychológ Bratislava

Moderuje: Barbora Burajová, právnička, vedúca Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie Bratislava 

  1. marec 2023, 17.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

V mnohých krajinách Európy žiaľ nie je násilie v partnerských vzťahoch len okrajovou záležitosťou, ale smutnou súčasťou každodenného života. Toto násilie páchané partnermi/bývalými partnermi máva často dramatické následky. Odborníci budú preto diskutovať o príčinách násilného konania mužov ako aj o prevencii a práci s páchateľmi zameranej na predchádzanie násiliu.

V spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) Bratislava

V slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením

Registrácia: pressburg-kf@bmeia.gv.at