Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava

Just as you hide it, it starts to appear

Veza Czyn

Vernisáž: 1. marec 2023, 18.00

Trvanie výstavy: do 24. marca 2023

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Počas rezidenčného pobytu Year of Climate Care vo Ville Schapira vo Viedni spojila umelkyňa kresbu, maľbu, video, audio ako aj rôzne pôdne materiály, ako pôdu, hlinu, tehly, kamene, korene do vzájomného vzťahu a priestorovo vizualizovala prepojenosť a mnohovrstvovosť tvorivej práce s prírodnými hmotami. Pre výstavu v Rakúskom kultúrnom fóre vytvorila pôsobivý priestor, do ktorého pozýva návštevníkov, aby sa prostredníctvom jej diel zoznámili s mnohými (konkrétnymi ako aj metaforickými) podobami pôdy. Názov výstavy odkazuje na schopnosť pôdy na jednej strane archivovať a uchovávať veci, predmety a príbehy, na druhej strane zviditeľňovať veci, o ktorých sa predpokladalo, že na dlhú dobu zmizli (napr. vírusy, kosti atď.).

“Dva roky sa venujem umeleckej práci s pôdou v jej najrozmanitejších, konkrétnych aj metaforických, podobách. Tento výskum ma priviedol od otázok starostlivosti o pôdu cez transformačné procesy, ktoré v pôde prebiehajú, komunikáciu medzi ľudskými a viac-ako-ľudskými aktérmi v pôde a na jej povrchu až k využívaniu zdrojov a materiálu z hlbokých pôdnych vrstiev. Pracujem s rôznymi médiami a pretváram ich do vizuálnej aj zvukovej podoby,“ hovorí Veza Czyn.