Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

„Mier – 6 pozícií mladých umelkýň a umelcov z Rakúska a zo Slovenska ku komplexnej téme mieru“

Robert Gabris, Patrícia Koysová, Alexandra Barth, Fabian Köttl, Donya Hosseinivand, Jana & JS

Vernisáž: 4. október 2018, 18.00 

 

Výstava PEACE sa koná v spomienkovom roku 2018 – 100 rokov od skončenia prvej svetovej vojny – počas rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Je to tu opäť: sociálne napätie, politické požiare a konflikty, teror, zbrojenie, náznaky studených vojen a nebezpečenstvo skutočných vojenských konfliktov. Predstavitelia mladej generácie sa rozhodli zvýšiť povedomie pre komplexnú tému mieru.

70 mladých umelkýň a umelcov z Rakúska a mnohých ďalších krajín upozorňuje na bezpodmienečný význam mieru a svojimi umeleckými prácami sa aktívne zasadzuje za mier a mierotvorné opatrenia, aby v otvorenom umeleckom kontexte podporilo dialóg za mier na regionálnej a medzinárodnej úrovni.

V Rakúskom kultúrnom fóre Bratislava bude prezentovaný špičkový výber umeleckých pozícií expozície: svoje práce tu predstavia traja umelci z Rakúska – Donya Hosseinivand, Jana & JS a Fabian Köttl – a traja výtvarníci zo Slovenska – Alexandra Barth, Patrícia Koysová a Robert Gabris.

Jana & Js a Alexandra Barth sa o.i. venujú téme múrov a mieru, Fabian Köttl a Robert Gabris tematizujú ľudí, spoločnosť a mier a diela Donyi Hosseinivand & Patricie Koysovej poukazujú na rozličné formy vnútorného mieru.

Cieľom projektu je okrem zvýšenia povedomia pre dôležitosť mieru aj podpora angažovania sa za mier. Vyzdvihuje regióny a ich odlišné regionálne prístupy a postoje. Dotýka sa jednotlivca, rodiny, okruhu priateľov, susedstva, okresu, mesta a regiónu. Pokiaľ ide o participáciu, kooperáciu, komunikáciu a relevantnosť je však projekt PEACE zameraný aj medzinárodne a snaží sa osloviť široké vrstvy spoločnosti.