Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Organizácia spojených národov (OSN) sa už roky snaží tematizovať a dlhodobo bojovať proti násiliu páchanému na ženách. Od roku 2015 prebieha každoročne z iniciatívy UN-Women v rámci kampane OSN „UNiTE to End Violence against Women by 2030“ kampaň „Orange The World“, ktorej tohtoročné motto znie „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!“. Počas „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách“ budú aj v tomto roku od 25. novembra, Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách a dievčatách, do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv, budovy po celom svete svietiť v oranžovej farbe a vysielať tým silný signál proti násiliu páchanému na ženách a prispievať k odtabuizovaniu tejto témy. Rakúsky výbor OSN UN Women Nationalkomitee Österreich sa prvýkrát zúčastnil kampane „Orange The World“ v roku 2017. V tomto roku bude okolo 200 budov v Rakúsku vysvietených v oranžovej farbe poukazovať na význam tejto iniciatívy.

Rakúske veľvyslanectvo a Rakúske kultúrne fórum Bratislava podporia aj v roku 2020 túto kampaň, okrem iného aj účasťou na iniciatíve Zastavme násilie na ženách (Let’s stop violence against women) organizovanej Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie, ako aj vysvietením budovy Rakúskeho kultúrneho fóra a distribúciou plagátov a letákov.

 Od roku 2018 sa Ban Ki-moon Centre so sídlom vo Viedni, spoločne s UN Women Austria, Soroptimist International Austria a HeForShe Austria angažujú pri šírení posolstva kampane „Orange the World“ v Rakúsku a po celom svete: sledujte 26. novembra, od 9:00 CET on-line podujatie „Tackling the Shadow Pandemic – Violence Against Women During COVID-19 Times“, registrovať sa môžete tu.