Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Online film

Anomália

Réžia: Richard Wilhelmer

AT 2018, 81 min., en titulky
6. máj – 3. jún 2020

Čo znamená „normálny“? Kto má právomoc definovať hranice psychologického posudzovania? „Musíme sa oslobodiť. Celá táto diagnostika je obmedzujúca,“ tvrdí napríklad Fritz Joachim Rudert, iniciátor založenia „Katedry šialenstva“ a filozof s nedobrovoľnou psychiatrickou skúsenosťou. Film Anomália sprevádza Ruderta a jeho spolubojovníčky a spolubojovníkov a zameriava sa pritom na skúmanie súvislostí medzi sociálnou politikou a psychiatrickou diagnózou.
Festivaly (výber)
2018
Graz – Diagonale, Festival des österreichischen Films
Kassel – Dokumentarfilm- & Videofest
2019
Wien – Ethnocineca Documentary Film Festival (Austrian Documentary Award ADA)