Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárne čítanie 

„My všetci nie sme odtiaľto“
„Kde je môj domov? A čo je to vlastne domov?“
Radek Knapp

  1. marec 2023, 18.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Rodený Poliak žije v Rakúsku už viac ako 40 rokov. Vyrastal najskôr u starých rodičov vo Varšave, neskôr sa presťahoval za matkou do Viedne, kde absolvoval gymnázium a štúdium filozofie. Život medzi jazykmi a mentalitami ponúka Radkovi Knappovi bohatý fundus literárneho materiálu. Niektoré bestsellery ako Herrn Kukas Empfehlungen, Franio, Reise nach Kalino, Der Mann, der Luft zum Frühstück aß či Gebrauchsanweisung für Polen sú výsledkom jeho satirického skúmania tém ako vlasť, kultúrna identita a národné klišé. Radek Knapp je rozprávač a literárny flanér, výrečný a plný zábavnej irónie.

V nemeckom jazyku

Foto: Deuticke Verlag/Heribert Corn