Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Workshop pre študentov žurnalistiky

Zlomy a kontinuity v mediálnej histórii Rakúska v 20. storočí

Wolfgang Duchkowitsch

  1. marec 2023, 10.00 – 12.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Dejiny rakúskej mediálnej ponuky a mediálneho trhu v 20. storočí charakterizujú viaceré zlomy a kontinuity. Tvrdý zvrat priniesla prvá svetová vojna zriadením Úradu pre monitorovanie vojny. Vznik autoritatívneho „štátneho korporativizmu“ v roku 1933 viedol postupne k potláčaniu slobody tlače dosiahnutej v roku 1919. Pripojenie Rakúska k Nemeckej ríši v marci 1938 znamenalo okamžité naplnenie týchto tendencií. Obnovením Rakúska v roku 1945 nastal odklon od represívnych opatrení a postupná orientácia na západ, korunovaná zavedením televízneho vysielania v roku 1955. Kontinuity sa prejavili v pomerne pestrej oblasti zábavy takmer počas celého 20. storočia.

Workshop je určený pre študentky a študentov žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.