Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárny večer

Dunaj Poetry Slam

Rakúski účinkujúci: Katharina Wenty, Markus Köhle, Emil Kaschka

Slovenskí účinkujúci: Tomáš Straka, Diana Renner, Šupazdela (Marcel Glasa)

Maďarskí účinkujúci: Bence Barany, Gyenge Veroni, Péter Mészáros

Organizácia a moderovanie: Katharina Wenty (A), Tomáš Straka (SK), Bence Barany (HU)

  1. október 2023, 18.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Poetry slam je súťaž básnikov o priazeň publika. Tento moderný formát populárnej literatúry aktívne zapája publikum do diania a sľubuje večer plný zábavy a zamyslenia pre mladých aj starších.

Na prezentácii cezhraničného projektu Dunaj Poetry Slam budú proti sebe súťažiť dvojčlenné tímy slam poetov z Rakúska, Maďarska a Slovenska, aby napokon zvíťazil jazyk, resp. poézia. Texty budú vopred preložené a počas jednotlivých prezentácií synchrónne premietané, aby mohli diváci sledovať obsah naživo. Spojením nemčiny, slovenčiny a maďarčiny vznikne forma, ktorá osloví tak nemeckú ako aj maďarskú menšinu na Slovensku a zároveň bude zaujímavá aj pre väčšinovú spoločnosť. Okrem toho je cieľom podujatia vzbudiť všeobecný záujem o nemecký jazyk, posilniť kultúrnu výmenu medzi nemecky hovoriacimi regiónmi a Slovenskom a položiť základy budúcej spolupráce medzi oboma slam scénami. Pretože poézia dokáže prekonať jazykové bariéry aj štátne hranice.